رونیکا

مسیر

زندگی

هوشمند

پلتفرم ما

چرا رونیکا؟

وجه تمایز ما در چیست ؟

امنیت

شخصی سازی هر دستگاه LoRaWAN
با کد استاندارد رمز نگاری پیشرفته منحصر به فرد

حفظ یکپارچگی داده ها

رمزگذاری کامل کاربر به کاربر برای اپلیکیشن های اینترنت اشیا

مقیاس پذیری

اتصال بی سیم کم انرژی با پهنای بلند (LPWA)

توسعه وب شامل اپلیکیشن، سرور و پایگاه داده

قابلیت مدیریت نیازهای متغیر در آینده

برقراری ارتباط میان هر "چیز"

استفاده از سیستم عامل ها و پروتکل های متفاوت

قابلیت پشتیبانی تعداد زیادی از دستگاه ها، کاربران، اپلیکیشن ها و تجزیه و تحلیل ها

طول عمر بالا

در نظر داشتن "توان مصرفی پایین"
به عنوان یک عامل مهم برای اتصال بی سیم بسیار وسیع

طول عمر 5 ساله باتری دستگاه ها

عدم نیاز به تعویض دستگاه ها

چرخه عمر طولانی دستگاه ها

کاهش هزینه های متغیر

امنیت

شخصی سازی هر دستگاه LoRaWAN با کد استاندارد رمز نگاری پیشرفته منحصر به فرد

حفظ یکپارچگی داده ها

رمزگذاری کامل کاربر به کاربر برای اپلیکیشن های اینترنت اشیا

مقیاس پذیری

اتصال بی سیم کم انرژی با پهنای بلند (LPWA)

توسعه وب شامل اپلیکیشن، سرور و پایگاه داده

قابلیت مدیریت نیازهای متغیر در آینده

برقراری ارتباط میان هر "چیز"

برقراری ارتباط میان هر "چیز"

قابلیت پشتیبانی تعداد زیادی از دستگاه ها، کاربران، اپلیکیشن ها و تجزیه و تحلیل ها

طول عمر بالا

در نظر داشتن "توان مصرفی پایین"
به عنوان یک عامل مهم برای اتصال بی سیم بسیار وسیع

طول عمر 5 ساله باتری دستگاه ها

عدم نیاز به تعویض دستگاه ها

چرخه عمر طولانی دستگاه ها

کاهش هزینه های متغیر

محصولات ما

Customers & Partners